> นักลงทุนสัมพันธ์ > หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

เราเป็นผู้นำด้านการให้บริการระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ในประเทศไทย

บีทีเอสกรุ๊ปฯ มีความมุ่งมั่นในการที่จะเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นผ่านการเติบโตของรายได้ และการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เรามีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นระยะยาวในอัตราที่สูงกว่าการลงทุนอื่นซึ่งมีความเสี่ยงคล้ายกัน

ปฏิทินหลักทรัพย์

+
 • 1 มิ.ย. 2561 ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2560/61 13.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ Add to Calendar
 • 28 พ.ค. 2561 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2560/61 Add to Calendar
 • 18 ม.ค. 2561 XD date เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.165
  วันจ่ายเงินปันผล : 2 ก.พ. 2561
 • 19 ก.พ. 2561 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2560/61 13.30 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ Add to Calendar
 • 14 ก.พ. 2561 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2560/61 Add to Calendar
 • 20 พ.ย. 2560 SET Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2560/61 16.30 - 17.45 น. อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Add to Calendar
 • 14 พ.ย. 2560 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2560/61 14.00 น. ณ.โรงแรมอีสตินแกรนด์สาทร ชั้น 11 Add to Calendar
 • 13 พ.ย. 2560 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2560/61 Add to Calendar
 • 17 ส.ค. 2560 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2560/61 14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ Add to Calendar
 • 15 ส.ค. 2560 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2560/61 Add to Calendar
 • 1 ส.ค. 2560 XM date เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.175
  วันปิดสมุดทะเบียน : 4 สิงหาคม 2560
  วันจ่ายเงินปันผล : 18 สิงหาคม 2560
 • 25 ก.ค. 2560 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 13.30 น. ณ ห้องบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (BCC Hall) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 Add to Calendar
 • 29 มิ.ย. 2560 ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี: โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง 14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ Add to Calendar
 • 8 มิ.ย. 2560 XM date ห้องบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (BCC Hall) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5 เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 • 7 มิ.ย. 2560 SET Opportunity Day ไตรมาส 4 ปี 2559/60 14.10 - 15.10 น. อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Add to Calendar
 • 2 มิ.ย. 2560 ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2559/60 14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ Add to Calendar
 • 29 พ.ค. 2560 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2559/60 Add to Calendar
 • 3 เม.ษ. 2560 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 14.00 น. ห้องบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (BCC Hall) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 Add to Calendar
 • 22 ก.พ. 2560 XM date ห้องบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (BCC Hall) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5 เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 • 16 ก.พ. 2560 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2559/60 14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ Add to Calendar
 • 10 ก.พ. 2560 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2559/60  
 • 19 ม.ค. 2560 XD date เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.165
  วันปิดสมุดทะเบียน : 24 ม.ค. 2560
  วันจ่ายเงินปันผล : 7 ก.พ. 2560
 • 29 พ.ย. 2559 SET Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2559/60 16.30 น. 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 Add to Calendar
 • 10 พ.ย. 2559 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2559/60 14.00 น. โรงแรมอีสตินแกรนด์สาทร ชั้น 12 Add to Calendar
 • 7 พ.ย. 2559 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2559/60  
 • 11 ส.ค. 2559 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2559/60 14.00 น. โรงแรมอีสตินแกรนด์สาทร ห้องประชุมช่องนนทรี ชั้น 12 Add to Calendar
 • 8 ส.ค. 2559 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2559/60  
 • 28 ก.ค. 2559 XD date เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.34
  วันปิดสมุดทะเบียน : 2 ส.ค. 2559
  วันจ่ายเงินปันผล : 16 ส.ค. 2559
 • 22 ก.ค. 2559 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 13.30 น. โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
  9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร Add to Calendar
 • 10 มิ.ย. 2559 SET Opportunity Day ไตรมาส 4 ปี 2558/59 15.20 น. 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400Add to Calendar
 • 9 มิ.ย. 2559 XM date ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 • 1 มิ.ย. 2559 ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2558/59 14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ Add to Calendar
 • 27 พ.ค. 2559 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2558/59  
 • 16 ก.พ. 2559 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2558/59 14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ Add to Calendar
 • 11 ก.พ. 2559 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2558/59  
 • 21 ม.ค. 2559 XD date เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.34
  วันปิดสมุดทะเบียน : 26 ม.ค. 2559
  วันจ่ายเงินปันผล : 5 ก.พ. 2559
 • 26 พ.ย. 2558 BTS & VGI Investor Day โรงแรม ยู สาทร กรุงเทพฯ
 • 23 พ.ย. 2558 SET Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2558/59 16:30 ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62 ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กทม. 10110 Add to Calendar
 • 12 พ.ย. 2558 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2558/59 14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ Add to Calendar
 • 9 พ.ย. 2558 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2558/59  
 • 14 ส.ค. 2558 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2558/59 14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ Add to Calendar
 • 31 ก.ค. 2558 XD date เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.30
  วันปิดสมุดทะเบียน : 5 ส.ค. 2558
  วันจ่ายเงินปันผล : 17 ส.ค. 2558
 • 24 ก.ค. 2558 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 13.30 น. โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
  9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร Add to Calendar
 • 11 มิ.ย. 2558 SET Opportunity Day
  ปี 2557/58
  14.10 ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  เลขที่ 62 ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กทม. 10110 Add to Calendar
 • 9 มิ.ย. 2558 XM date โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 • 28 พ.ค. 2558 ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2557/58 14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ Add to Calendar
 • 12 ก.พ. 2558 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2557/58 14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ Add to Calendar
 • 22 ม.ค. 2558 XD date เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.30
  วันปิดสมุดทะเบียน : 27 ม.ค. 2558
  วันจ่ายเงินปันผล : 5 ก.พ. 2558
 • 2-3 ธ.ค. 2557 BTS & VGI Company Visit โรงแรมอิสติน สาทร กรุงเทพฯ
 • 21 พ.ย. 2557 SET Opportunity Day
  ไตรมาส 2 ปี 2557/58
  15.10 น. SET in the City สยามพารากอน Add to Calendar
 • 12 พ.ย. 2557 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2557/58 14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ Add to Calendar
 • 14 ส.ค. 2557 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2557/58 14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1
  บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ Add to Calendar
 • 25 ก.ค. 2557 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 13.30 น. โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 9/9
  ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร Add to Calendar
 • 26 มิ.ย. 2557 BTS & VGI Company Visit เยี่ยมชม ศูนย์ควบคุมการเดินรถ โรงจอด
  และอู่ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าบีทีเอส สำหรับคณะเยี่ยมชมจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
 • 5 มิ.ย. 2557 XM date โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 9/9
  ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 • 5 มิ.ย. 2557 XD date เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.21
  วันปิดสมุดทะเบียน : 10 มิ.ย. 2557
  วันจ่ายเงินปันผล : 6 ส.ค. 2557
 • 2 มิ.ย. 2557 SET Opportunity Day
  ไตรมาส 4 ปี 2556/57
  15.20 น. ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  เลขที่ 62 ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กทม. 10110 Add to Calendar
 • 28 พ.ค. 2557 ประชุมนักวิเคราะห์
  ประจำปี 2556/57
  14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1
  บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ Add to Calendar
 • 13 ก.พ. 2557 ประชุมนักวิเคราะห์
  ไตรมาส 3 ปี 2556/57
  14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1
  บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • 23 ม.ค. 2557 XD date เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.20
  วันปิดสมุดทะเบียน : 28 ม.ค. 2557
  วันจ่ายเงินปันผล : 6 ก.พ. 2557
 • 3 ธ.ค. 2556 Investor Day เยี่ยมชมการเดินรถส่วนต่อขยายสายสีเขียว
  จากสถานีวงเวียนใหญ่ ถึงสถานีบางหว้า
  (นัดพบที่สถานีรถไฟฟ้าสถานีราชดำริ)
 • 29 พ.ย. 2556 Investor Day เยี่ยมชมการเดินรถส่วนต่อขยายสายสีเขียว
  จากสถานีวงเวียนใหญ่ ถึงสถานีบางหว้า
  (นัดพบที่สถานีรถไฟฟ้าสถานีราชดำริ)
 • 22 พ.ย. 2556 SET Opportunity Day
  ไตรมาส 2 ปี 2556/57
  17.45 น. SET in the City สยามพารากอน
 • 14 พ.ย. 2556 ประชุมนักวิเคราะห์
  ไตรมาส 2 ปี 2556/57
  14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1
  บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • 16 ต.ค. 2556 XW date วันปิดสมุดทะเบียน : 21 ต.ค. 2556
  อัตราส่วนการจองซื้อ : 3:1
 • 11 ต.ค. 2556 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 14.00 น. โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
  9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 • 6 ก.ย. 2556 XM date โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 • 22 ส.ค. 2556 XD date เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.19
  วันปิดสมุดทะเบียน : 27 ส.ค. 2556
  วันจ่ายเงินปันผล : 9 ก.ย. 2556
 • 15 ส.ค. 2556 ประชุมนักวิเคราะห์
  ไตรมาส 1 ปี 2556/57
  14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1
  บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • 26 ก.ค. 2556 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 13.30 น. โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
  9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 • 14 มิ.ย. 2556 XM date โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 • 14 มิ.ย. 2556 XD date เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.045
  วันปิดสมุดทะเบียน : 19 มิ.ย. 2556
  วันจ่ายเงินปันผล : 9 ส.ค. 2556
 • 29 พ.ค. 2556 ประชุมนักวิเคราะห์
  ประจำปี 2555/56
  14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1
  บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • 2 พ.ค. 2556 XD date เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.18
  วันปิดสมุดทะเบียน : 8 พ.ค. 2556
  วันจ่ายเงินปันผล : 17 พ.ค. 2556
 • 15 ก.พ. 2556 ประชุมนักวิเคราะห์
  ไตรมาส 3 ปี 2555/56
  14.00 น. ศูนย์ฝึกอบรม
  บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • 24 ม.ค. 2556 XD date เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.163
  วันปิดสมุดทะเบียน : 29 ม.ค. 2556
  วันจ่ายเงินปันผล : 8 ก.พ. 2556
 • 22 พ.ย. 2555 XM date โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ
 • 12 พ.ย. 2555 ประชุมนักวิเคราะห์
  ไตรมาส 2 ปี 2555/56
  14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1
  บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • 15 ส.ค. 2555 ประชุมนักวิเคราะห์
  ไตรมาส 1 ปี 2555/56
  14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1
  บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • 26 ก.ค. 2555 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 13.30 น. ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 8 เลขที่ 1091/343 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • 26 มิ.ย. 2555 XM date โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 8 เลขที่ 1091/343 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
 • 26 มิ.ย. 2555 XD date เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.0241
  วันปิดสมุดทะเบียน : 29 มิ.ย. 2555
  วันจ่ายเงินปันผล : 9 ส.ค. 2555
 • 30 พ.ค. 2555 ประชุมนักวิเคราะห์
  ประจำปี 2554/55
  14.00 - 16.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1
  บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • 16 ก.พ. 2555 ประชุมนักวิเคราะห์
  ไตรมาส 3 ปี 2554/55
  14.00 - 16.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1
  บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • 26 ม.ค. 2555 XD date เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.0239
  วันปิดสมุดทะเบียน : 31 ม.ค. 2555
  วันจ่ายเงินปันผล : 10 ก.พ. 2555
 • 16 พ.ย. 2554 ประชุมนักวิเคราะห์
  ไตรมาส 2 ปี 2554/55
  14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1
  บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • 17 ส.ค. 2554 ประชุมนักวิเคราะห์
  ไตรมาส 1 ปี 2554/55
  14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1
  บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • 28 ก.ค. 2554 Investor Day 10.00 น. ณ จุดนัดพบที่สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช
 • 26 ก.ค. 2554 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 13.30 น. ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 8 เลขที่ 1091/343 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • 29 มิ.ย. 2554 XM date โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 8 เลขที่ 1091/343 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
 • 29 มิ.ย. 2554 XD date เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.0226
  วันปิดสมุดทะเบียน : 5 ก.ค. 2554
  วันจ่ายเงินปันผล : 5 ส.ค. 25554
 • 1 มิ.ย. 2554 ประชุมนักวิเคราะห์
  ประจำปี 2553/54
  14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1
  บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • 10 มี.ค. 2554 XD date เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.0129
  วันปิดสมุดทะเบียน : 15 มี.ค. 2554
  วันจ่ายเงินปันผล : 24 มี.ค. 2554
 • 16 ก.พ. 2554 ประชุมนักวิเคราะห์
  ไตรมาส 3 ปี 2553/54
  14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1
  บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • 16 พ.ย. 2553 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2553 15.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องแกรนด์บอลลูม ชั้น 4 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
 • 12 พ.ย. 2553 ประชุมนักวิเคราะห์
  ไตรมาส 2 ปี 2553/54
  9.30 น. ห้องประชุม ชั้น 1
  บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • 4 ต.ค. 2553 XM date โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
 • 30 มิ.ย. 2553 XM date โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 8 เลขที่ 1091/343 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
 • 12 พ.ค. 2553 XR date ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่
 • 12 พ.ค. 2553 XW date ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์
 • 29 เม.ษ. 2553 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 10.00 น. ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 8 เลขที่ 1091/343ถนนเพชรบุรีตัดใหม่แขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร
 • 24 ก.ค. 2552 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 13.30 น. ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 8 เลขที่ 1091/343ถนนเพชรบุรีตัดใหม่แขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร
จำนวนผู้โดยสาร +
Total YoY (%) MoM (%)
เม.ย. 61 17,874,684 -1.8% -14.3% 10,781,776 595,823 718,785
มี.ค. 61 20,861,139 -2.8% 9.0% 15,761,269 672,940 750,537
ก.พ. 61 19,137,720 +1.2% -5.20% 15,008,216 683,490 750,411
ม.ค. 61 20,182,918 +2.5% -0.80% 15,351,247 651,062 731,012
ธ.ค. 60 20,352,638 +2.4% -3.40% 14,149,057 656,537 744,687
พ.ย. 60 21,078,853 +5.3% +8.9% 16,671,542 702,628 757,797
ต.ค. 60 19,352,649 -2.7% -6.1% 13,848,828 624,279 728,886
ก.ย. 60 20,600,395 +1.6% -3.7% 15,793,641 686,680 752,078
ส.ค. 60 21,402,153 +0.8% +6.1% 16,845,044 690,392 765,684
ก.ค. 60 20,178,041 -0.1% -1.8% 14,288,969 650,905 752,051
มิ.ย. 60 20,541,021 +1.7% +6.4% 16,418,790 684,701 746,309
พ.ค. 60 19,303,645 +4.5% +6.1% 13,483,047 622,698 709,634
เม.ย. 60 18,197,128 +2.2% -15.2% 11,607,451 606,571 725,466
 • ราคาหลักทรัพย์
 • กราฟราคาหลักทรัพย์
สัญลักษณ์ ราคาล่าสุด
BTS THB 9.45
ปริมาณ (หุ้น) 7,569,700
เปลี่ยนแปลง -0.05
% เปลี่ยนแปลง -0.53%
ปรับปรุงล่าสุด: 22 พ.ค. 2561 12:29