รายได้
ตามกลุ่มธุรกิจ
ไตรมาส 3
ปี 2559/60
> นักลงทุนสัมพันธ์ > หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

เราเป็นผู้นำด้านการให้บริการระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ในประเทศไทย

บีทีเอสกรุ๊ปฯ มีความมุ่งมั่นในการที่จะเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นผ่านการเติบโตของรายได้ และการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เรามีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นระยะยาวในอัตราที่สูงกว่าการลงทุนอื่นซึ่งมีความเสี่ยงคล้ายกัน

ปฏิทินหลักทรัพย์

+
 • 7 มิ.ย. 2560 SET Opportunity Day ไตรมาส 4 ปี 2559/60 14.10 - 15.10 น. อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Add to Calendar
 • 2 มิ.ย. 2560 ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2559/60 14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ Add to Calendar
 • 29 พ.ค. 2560 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2559/60 Add to Calendar
 • 3 เม.ษ. 2560 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 14.00 น. ห้องบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (BCC Hall) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 Add to Calendar
 • 16 ก.พ. 2560 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2559/60 14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ Add to Calendar
 • 10 ก.พ. 2560 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2559/60  
 • 29 พ.ย. 2559 SET Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2559/60 16.30 น. 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 Add to Calendar
 • 10 พ.ย. 2559 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2559/60 14.00 น. โรงแรมอีสตินแกรนด์สาทร ชั้น 12 Add to Calendar
 • 7 พ.ย. 2559 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2559/60  
 • 11 ส.ค. 2559 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2559/60 14.00 น. โรงแรมอีสตินแกรนด์สาทร ห้องประชุมช่องนนทรี ชั้น 12 Add to Calendar
 • 8 ส.ค. 2559 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2559/60  
 • 22 ก.ค. 2559 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 13.30 น. โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
  9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร Add to Calendar
 • 10 มิ.ย. 2559 SET Opportunity Day ไตรมาส 4 ปี 2558/59 15.20 น. 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400Add to Calendar
 • 1 มิ.ย. 2559 ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2558/59 14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ Add to Calendar
 • 27 พ.ค. 2559 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2558/59  
 • 16 ก.พ. 2559 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2558/59 14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ Add to Calendar
 • 11 ก.พ. 2559 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2558/59  
 • 21 ม.ค. 2559 XD date เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.34
  วันปิดสมุดทะเบียน : 26 ม.ค. 2559
  วันจ่ายเงินปันผล : 5 ก.พ. 2559
 • 26 พ.ย. 2558 BTS & VGI Investor Day โรงแรม ยู สาทร กรุงเทพฯ
 • 23 พ.ย. 2558 SET Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2558/59 16:30 ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62 ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กทม. 10110 Add to Calendar
 • 12 พ.ย. 2558 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2558/59 14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ Add to Calendar
 • 9 พ.ย. 2558 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2558/59  
 • 14 ส.ค. 2558 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2558/59 14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ Add to Calendar
 • 31 ก.ค. 2558 XD date เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.30
  วันปิดสมุดทะเบียน : 5 ส.ค. 2558
  วันจ่ายเงินปันผล : 17 ส.ค. 2558
 • 24 ก.ค. 2558 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 13.30 น. โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
  9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร Add to Calendar
 • 11 มิ.ย. 2558 SET Opportunity Day
  ปี 2557/58
  14.10 ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  เลขที่ 62 ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กทม. 10110 Add to Calendar
 • 9 มิ.ย. 2558 XM date โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 • 28 พ.ค. 2558 ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2557/58 14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ Add to Calendar
 • 12 ก.พ. 2558 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2557/58 14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ Add to Calendar
 • 22 ม.ค. 2558 XD date เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.30
  วันปิดสมุดทะเบียน : 27 ม.ค. 2558
  วันจ่ายเงินปันผล : 5 ก.พ. 2558
 • 2-3 ธ.ค. 2557 BTS & VGI Company Visit โรงแรมอิสติน สาทร กรุงเทพฯ
 • 21 พ.ย. 2557 SET Opportunity Day
  ไตรมาส 2 ปี 2557/58
  15.10 น. SET in the City สยามพารากอน Add to Calendar
 • 12 พ.ย. 2557 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2557/58 14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ Add to Calendar
 • 14 ส.ค. 2557 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2557/58 14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1
  บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ Add to Calendar
 • 25 ก.ค. 2557 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 13.30 น. โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 9/9
  ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร Add to Calendar
 • 26 มิ.ย. 2557 BTS & VGI Company Visit เยี่ยมชม ศูนย์ควบคุมการเดินรถ โรงจอด
  และอู่ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าบีทีเอส สำหรับคณะเยี่ยมชมจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
 • 5 มิ.ย. 2557 XM date โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 9/9
  ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 • 5 มิ.ย. 2557 XD date เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.21
  วันปิดสมุดทะเบียน : 10 มิ.ย. 2557
  วันจ่ายเงินปันผล : 6 ส.ค. 2557
 • 2 มิ.ย. 2557 SET Opportunity Day
  ไตรมาส 4 ปี 2556/57
  15.20 น. ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  เลขที่ 62 ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กทม. 10110 Add to Calendar
 • 28 พ.ค. 2557 ประชุมนักวิเคราะห์
  ประจำปี 2556/57
  14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1
  บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ Add to Calendar
 • 13 ก.พ. 2557 ประชุมนักวิเคราะห์
  ไตรมาส 3 ปี 2556/57
  14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1
  บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • 23 ม.ค. 2557 XD date เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.20
  วันปิดสมุดทะเบียน : 28 ม.ค. 2557
  วันจ่ายเงินปันผล : 6 ก.พ. 2557
 • 3 ธ.ค. 2556 Investor Day เยี่ยมชมการเดินรถส่วนต่อขยายสายสีเขียว
  จากสถานีวงเวียนใหญ่ ถึงสถานีบางหว้า
  (นัดพบที่สถานีรถไฟฟ้าสถานีราชดำริ)
 • 29 พ.ย. 2556 Investor Day เยี่ยมชมการเดินรถส่วนต่อขยายสายสีเขียว
  จากสถานีวงเวียนใหญ่ ถึงสถานีบางหว้า
  (นัดพบที่สถานีรถไฟฟ้าสถานีราชดำริ)
 • 22 พ.ย. 2556 SET Opportunity Day
  ไตรมาส 2 ปี 2556/57
  17.45 น. SET in the City สยามพารากอน
 • 14 พ.ย. 2556 ประชุมนักวิเคราะห์
  ไตรมาส 2 ปี 2556/57
  14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1
  บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • 16 ต.ค. 2556 XW date วันปิดสมุดทะเบียน : 21 ต.ค. 2556
  อัตราส่วนการจองซื้อ : 3:1
 • 11 ต.ค. 2556 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 14.00 น. โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
  9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 • 6 ก.ย. 2556 XM date โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 • 22 ส.ค. 2556 XD date เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.19
  วันปิดสมุดทะเบียน : 27 ส.ค. 2556
  วันจ่ายเงินปันผล : 9 ก.ย. 2556
 • 15 ส.ค. 2556 ประชุมนักวิเคราะห์
  ไตรมาส 1 ปี 2556/57
  14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1
  บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • 26 ก.ค. 2556 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 13.30 น. โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
  9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 • 14 มิ.ย. 2556 XM date โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 • 14 มิ.ย. 2556 XD date เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.045
  วันปิดสมุดทะเบียน : 19 มิ.ย. 2556
  วันจ่ายเงินปันผล : 9 ส.ค. 2556
 • 29 พ.ค. 2556 ประชุมนักวิเคราะห์
  ประจำปี 2555/56
  14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1
  บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • 2 พ.ค. 2556 XD date เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.18
  วันปิดสมุดทะเบียน : 8 พ.ค. 2556
  วันจ่ายเงินปันผล : 17 พ.ค. 2556
 • 15 ก.พ. 2556 ประชุมนักวิเคราะห์
  ไตรมาส 3 ปี 2555/56
  14.00 น. ศูนย์ฝึกอบรม
  บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • 24 ม.ค. 2556 XD date เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.163
  วันปิดสมุดทะเบียน : 29 ม.ค. 2556
  วันจ่ายเงินปันผล : 8 ก.พ. 2556
 • 22 พ.ย. 2555 XM date โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ
 • 12 พ.ย. 2555 ประชุมนักวิเคราะห์
  ไตรมาส 2 ปี 2555/56
  14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1
  บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • 15 ส.ค. 2555 ประชุมนักวิเคราะห์
  ไตรมาส 1 ปี 2555/56
  14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1
  บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • 26 ก.ค. 2555 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 13.30 น. ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 8 เลขที่ 1091/343 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • 26 มิ.ย. 2555 XM date โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 8 เลขที่ 1091/343 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
 • 26 มิ.ย. 2555 XD date เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.0241
  วันปิดสมุดทะเบียน : 29 มิ.ย. 2555
  วันจ่ายเงินปันผล : 9 ส.ค. 2555
 • 30 พ.ค. 2555 ประชุมนักวิเคราะห์
  ประจำปี 2554/55
  14.00 - 16.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1
  บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • 16 ก.พ. 2555 ประชุมนักวิเคราะห์
  ไตรมาส 3 ปี 2554/55
  14.00 - 16.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1
  บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • 26 ม.ค. 2555 XD date เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.0239
  วันปิดสมุดทะเบียน : 31 ม.ค. 2555
  วันจ่ายเงินปันผล : 10 ก.พ. 2555
 • 16 พ.ย. 2554 ประชุมนักวิเคราะห์
  ไตรมาส 2 ปี 2554/55
  14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1
  บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • 17 ส.ค. 2554 ประชุมนักวิเคราะห์
  ไตรมาส 1 ปี 2554/55
  14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1
  บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • 28 ก.ค. 2554 Investor Day 10.00 น. ณ จุดนัดพบที่สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช
 • 26 ก.ค. 2554 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 13.30 น. ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 8 เลขที่ 1091/343 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • 29 มิ.ย. 2554 XM date โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 8 เลขที่ 1091/343 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
 • 29 มิ.ย. 2554 XD date เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.0226
  วันปิดสมุดทะเบียน : 5 ก.ค. 2554
  วันจ่ายเงินปันผล : 5 ส.ค. 25554
 • 1 มิ.ย. 2554 ประชุมนักวิเคราะห์
  ประจำปี 2553/54
  14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1
  บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • 10 มี.ค. 2554 XD date เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.0129
  วันปิดสมุดทะเบียน : 15 มี.ค. 2554
  วันจ่ายเงินปันผล : 24 มี.ค. 2554
 • 16 ก.พ. 2554 ประชุมนักวิเคราะห์
  ไตรมาส 3 ปี 2553/54
  14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1
  บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • 16 พ.ย. 2553 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2553 15.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องแกรนด์บอลลูม ชั้น 4 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
 • 12 พ.ย. 2553 ประชุมนักวิเคราะห์
  ไตรมาส 2 ปี 2553/54
  9.30 น. ห้องประชุม ชั้น 1
  บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • 4 ต.ค. 2553 XM date โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
 • 30 มิ.ย. 2553 XM date โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 8 เลขที่ 1091/343 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
 • 12 พ.ค. 2553 XR date ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่
 • 12 พ.ค. 2553 XW date ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์
 • 29 เม.ษ. 2553 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 10.00 น. ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 8 เลขที่ 1091/343ถนนเพชรบุรีตัดใหม่แขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร
 • 24 ก.ค. 2552 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 13.30 น. ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 8 เลขที่ 1091/343ถนนเพชรบุรีตัดใหม่แขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร
จำนวนผู้โดยสาร +
  Total YoY (%) MoM (%)
มี.ค. 60 21,469,176 +3.51% +13.6% 17,352,281 692,554 754,447
ก.พ. 60 18,906,338 -0.22% -4.0% 14,382,652 675,226 756,982
ม.ค. 60 19,685,157 +1.56% -1.0% 14,493,152 635,005 724,658
ธ.ค. 59 19,882,850 +1.97% -0.7% 14,338,318 641,382 716,916
พ.ย. 59 20,016,026 +0.93% +0.6% 15,949,932 667,201 724,997
ต.ค. 59 19,889,669 +0.72% -1.9% 14,572,276 641,602 728,614
ก.ย. 59 20,269,768 +6.31% -4.6% 16,202,686 675,659 736,486
ส.ค. 59 21,240,458 +10.35% +5.1% 16,605,234 685,176 754,783
ก.ค. 59 20,206,492 +0.10% +0.1% 13,596,550 651,822 755,364
มิ.ย. 59 20,190,227 +3.89% +9.3% 16,089,827 673,008 731,356
พ.ค. 59 18,471,103 +0.05% +3.7% 11,953,787 595,842 703,164
เม.ย. 59 17,809,615 -1.01% -14.1% 10,882,630 593,654 725,509
 • ราคาหลักทรัพย์
 • กราฟราคาหลักทรัพย์
สัญลักษณ์ ราคาล่าสุด
BTS THB 8.55
ปริมาณ (หุ้น) 14,103,300
เปลี่ยนแปลง -
% เปลี่ยนแปลง -%
ปรับปรุงล่าสุด: 27 เม.ย. 2560 16:36