> นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลนักวิเคราะห์ > ติดต่อนักวิเคราะห์

ติดต่อนักวิเคราะห์

บริษัท ชื่อ โทรศัพท์ อีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) วรรษิษฐ์ เดียวอิศเรศ 02 679 6888 Ext.1227 ส่งอีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด วชิราลักษณ์ แสงเลิศศิลปชัย 02 680 5331 ส่งอีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ บีเอ็นพี พารีบาส์ พีรีกริน (ประเทศไทย) จำกัด สมกิจ โอฬารชัชวาล 02 611 3535 ส่งอีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) กษิดิศ จุณณวัตต์ 02 305 9205 ส่งอีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) สุพพตา ศรีสุข 02 618 1343 ส่งอีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ประพาฬ ยุคุนธรธรรม 02 841 9000 Ext.9239 ส่งอีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด วรายุทธ เหลืองเมตตากุล 02 614 6214 ส่งอีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สมบัติ เอกวรรณพัฒนา 02 657 7835 ส่งอีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุนดอยซ์ ทิสโก้ จำกัด กุลภา สินธุสาร 02 633 6483 ส่งอีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) จิตรา อมรธรรม 02 646 9966 ส่งอีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) รัตนา ลีนุตพงษ์ 02 658 5800 ส่งอีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด Sumedh Samant 02 684 2682 ส่งอีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กรกช เสวตร์ศรุตมัต 02 696 0040 ส่งอีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ปริญญ์ กิจจาทรพิทักษ์  02 658 8858 ส่งอีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด อำนาจ โงสว่าง 02 648 1125 ส่งอีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด เรณู บรรดาศักดิ์ 02 695 5836 ส่งอีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด Alastair Macdonald 02 694 7999 Ext.7753 ส่งอีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จรูญพันธ์ วัฒนวงศ์ 02 658 6300 Ext.1404 ส่งอีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สยาม ติยานนท์ 02 268 0999 Ext.483 ส่งอีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นฤดม มุจจลินทร์กูล 02 862 9229 ส่งอีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด สิริมา ดิศสารา 02 949 1030 ส่งอีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ศักดิ์สิทธิ์ พัฒนานารักษ์ 02 617 4900 ส่งอีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ดุลเดช บิค 02 801 9100 Ext.9347 ส่งอีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส จำกัด Eric Lin 852 3712 3640 ส่งอีเมล์