> นักลงทุนสัมพันธ์ > จำนวนผู้โดยสาร

จำนวนผู้โดยสาร
หมายเหตุ: ข้อมูลจำนวนผู้โดยสารเฉพาะในส่วนของรถไฟฟ้าสายหลัก

ยอด
ผู้โดยสารรวม
% เปลี่ยนแปลง
(YoY)
ยอด
ผู้โดยสารรวม
เฉพาะวันทำการ
ยอด
ผู้โดยสาร
เฉลี่ยรายวัน
ยอด
ผู้โดยสาร
เฉลี่ยเฉพาะวันทำการ
ม.ค. 61 20,182,918 +2.53% -0.80% 15,351,247 651,062 731,012
ธ.ค. 60 20,352,638 +2.40% -3.40% 14,149,057 656,537 744,687
พ.ย. 60 21,078,853 +5.31% +8.9% 16,671,542 702,628 757,797
ต.ค. 60 19,352,649 -2.70% -6.1% 13,848,828 624,279 728,886
ก.ย. 60 20,600,395 +1.63% -3.7% 15,793,641 686,680 752,078
ส.ค. 60 21,402,153 +0.76% +6.1% 16,845,044 690,392 765,684
ก.ค. 60 20,178,041 -0.14% -1.8% 14,288,969 650,905 752,051
มิ.ย. 60 20,541,021 +1.74% +6.4% 16,418,790 684,701 746,309
พ.ค. 60 19,303,645 +4.51% +6.1% 13,483,047 622,698 709,634
เม.ย. 60 18,197,128 +2.18% -15.2% 11,607,451 606,571 725,466
มี.ค. 60 21,469,176 +3.51% +13.6% 17,352,281 692,554 754,447
ก.พ. 60 18,906,338 -0.22% -4.0% 14,382,652 675,226 756,982
ม.ค. 60 19,685,157 +1.56% -1.0% 14,493,152 635,005 724,658
ธ.ค. 59 19,882,850 +1.97% -0.7% 14,338,318 641,382 716,916
พ.ย. 59 20,016,026 +0.93% +0.6% 15,949,932 667,201 724,997
ต.ค. 59 19,889,669 +0.72% -1.9% 14,572,276 641,602 728,614
ก.ย. 59 20,269,768 +6.31% -4.6% 16,202,686 675,659 736,486
ส.ค. 59 21,240,458 +10.35% +5.1% 16,605,234 685,176 754,783
To download historical data, please click on this link:
64 KB