> นักลงทุนสัมพันธ์ > จำนวนผู้โดยสาร

จำนวนผู้โดยสาร
หมายเหตุ: ข้อมูลจำนวนผู้โดยสารเฉพาะในส่วนของรถไฟฟ้าสายหลัก

ยอด
ผู้โดยสารรวม
% เปลี่ยนแปลง
(YoY)
ยอด
ผู้โดยสารรวม
เฉพาะวันทำการ
ยอด
ผู้โดยสาร
เฉลี่ยรายวัน
ยอด
ผู้โดยสาร
เฉลี่ยเฉพาะวันทำการ
มี.ค. 61 20,861,139 -2.83% 9.0% 15,761,269 672,940 750,537
ก.พ. 61 19,137,720 +1.22% -5.20% 15,008,216 683,490 750,411
ม.ค. 61 20,182,918 +2.53% -0.80% 15,351,247 651,062 731,012
ธ.ค. 60 20,352,638 +2.40% -3.40% 14,149,057 656,537 744,687
พ.ย. 60 21,078,853 +5.31% +8.9% 16,671,542 702,628 757,797
ต.ค. 60 19,352,649 -2.70% -6.1% 13,848,828 624,279 728,886
ก.ย. 60 20,600,395 +1.63% -3.7% 15,793,641 686,680 752,078
ส.ค. 60 21,402,153 +0.76% +6.1% 16,845,044 690,392 765,684
ก.ค. 60 20,178,041 -0.14% -1.8% 14,288,969 650,905 752,051
มิ.ย. 60 20,541,021 +1.74% +6.4% 16,418,790 684,701 746,309
พ.ค. 60 19,303,645 +4.51% +6.1% 13,483,047 622,698 709,634
เม.ย. 60 18,197,128 +2.18% -15.2% 11,607,451 606,571 725,466
To download historical data, please click on this link:
64 KB