รายได้
ตามกลุ่มธุรกิจ
ไตรมาส 3
ปี 2559/60
> นักลงทุนสัมพันธ์ > จำนวนผู้โดยสาร

จำนวนผู้โดยสาร
หมายเหตุ: ข้อมูลจำนวนผู้โดยสารเฉพาะในส่วนของรถไฟฟ้าสายหลัก

  ยอด
ผู้โดยสารรวม
% เปลี่ยนแปลง
(YoY)
  ยอด
ผู้โดยสารรวม
เฉพาะวันทำการ
ยอด
ผู้โดยสาร
เฉลี่ยรายวัน
ยอด
ผู้โดยสาร
เฉลี่ยเฉพาะวันทำการ
มี.ค. 60 21,469,176 +3.51% +13.6% 17,352,281 692,554 754,447
ก.พ. 60 18,906,338 -0.22% -4.0% 14,382,652 675,226 756,982
ม.ค. 60 19,685,157 +1.56% -1.0% 14,493,152 635,005 724,658
ธ.ค. 59 19,882,850 +1.97% -0.7% 14,338,318 641,382 716,916
พ.ย. 59 20,016,026 +0.93% +0.6% 15,949,932 667,201 724,997
ต.ค. 59 19,889,669 +0.72% -1.9% 14,572,276 641,602 728,614
ก.ย. 59 20,269,768 +6.31% -4.6% 16,202,686 675,659 736,486
ส.ค. 59 21,240,458 +10.35% +5.1% 16,605,234 685,176 754,783
ก.ค. 59 20,206,492 +0.10% +0.1% 13,596,550 651,822 755,364
มิ.ย. 59 20,190,227 +3.89% +9.3% 16,089,827 673,008 731,356
พ.ค. 59 18,471,103 +0.05% +3.7% 11,953,787 595,842 703,164
เม.ย. 59 17,809,615 -1.01% -14.1% 10,882,630 593,654 725,509
To download historical data, please click on this link:
54 KB