> นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลทางการเงิน > อันดับความน่าเชื่อถือ

อันดับความน่าเชื่อถือ

ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 บีทีเอส กรุ๊ป และบีทีเอสซี ได้รับการจัดอันดับเครดิตขององค์กรที่ระดับ “A” และแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่ (Stable)” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด และบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยทั้งสองบริษัทฯประเมินว่าบริษัทฯ และบีทีเอสซีมีรายได้ที่สม่ำเสมอมีสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง และมีความสามารถในการทำกำไรในธุรกิจระบบรถไฟฟ้าและธุรกิจสื่อโฆษณา โดยการมีอันดับเครดิตขององค์กรจะช่วยให้บริษัทฯ เข้าถึงแหล่งทุนในตลาดตราสารหนี้ได้ง่ายขึ้น

  อันดับเครดิต / แนวโน้ม
  By FITCH By TRIS
บีทีเอส กรุ๊ป A (tha) / Stable A / Stable
บีทีเอสซี A (tha) / Stable A / Stable