> นักลงทุนสัมพันธ์ > คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

Q.01บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินกิจการเมื่อไร

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2511 ภายใต้ชื่อ บริษัท ธนายง จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกลุ่มบริษัท บีทีเอสเพิ่มเติม ได้ที่ ประวัติบริษัทของเรา

Q.02กลุ่มบริษัท บีทีเอส เข้าซื้อกิจการของ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เมื่อไร

กลุ่มบริษัท บีทีเอส เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) (บีทีเอสซี) และบริษัทในเครือ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งถือเป็นการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน กลุ่มบริษัท บีทีเอส ได้ถือหุ้นในสัดส่วน 93.5% (ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553)

ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างบริษัทเพิ่มเติม ได้ที่ โครงสร้างบริษัทของเรา page

Q.03ใครคือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกลุ่มบริษัท บีทีเอสในตอนนี้

กรุณาเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โครงสร้างผู้ถือหุ้น

Q.04ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท บีทีเอส คืออะไร

กลุ่มบริษัท บีทีเอส ดำเนินงานอยู่ใน 4 ธุรกิจหลักซึ่งประกอบไปด้วย

  • ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน บีทีเอสซี เป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานในการให้บริการรถไฟฟ้าในระบบรถไฟฟ้าสายหลักแต่เพียงผู้เดียว และยังได้รับเลือกให้เป็นผู้บริหารและบำรุงรักษาส่วนต่อขยาย รวมทั้งรถโดยสารด่วนพิเศษ (บีอาร์ที) ในกรุงเทพมหานคร
  • ธุรกิจสื่อโฆษณา กลุ่มบริษัท บีทีเอส มีธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านที่ใหญ่ที่สุด ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจโดยการจัดสรรพื้นที่โฆษณาทั้งบนเครือข่ายรถไฟฟ้า บีทีเอสและพื้นที่โฆษณาของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่และพื้นที่เชิงพาณิชย์
  • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มบริษัท บีทีเอสได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าที่มีอยู่และกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตของกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นที่คอนโดมิเนียมภายใต้ชื่อแบรนด์ Abstracts
  • ธุรกิจบริการ มีหน้าที่สนับสนุนธุรกิจหลักทั้ง 3 ธุรกิจ

ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท บีทีเอส ได้ที่ ธุรกิจของเรา

Q.05ปัจจัยสำคัญในการเติบโตของธุรกิจรถไฟฟ้า บีทีเอส คืออะไร

รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการขยายระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคมได้อนุมัติแผนการพัฒนาและขยายระบบขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นระยะทางรวม 495 กิโลเมตรภายในระยะเวลา 20 ปี กลุ่มบริษัท บีทีเอส อยู่ในฐานะที่ได้เปรียบในการเข้าร่วมการพัฒนาและบริหารส่วนต่อขยายของเครือข่าย นอกจากนั้นการขยายระบบขนส่งมวลชนทางรางยังจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้โดยสารในระบบรถไฟฟ้าสายหลักอีกด้วย กลุ่มบริษัท บีทีเอส จึงได้มีการลงทุนเพิ่มในระบบตัวรถไฟฟ้าและพัฒนาระบบอาณัติสัญญาณให้ดีขึ้น เพื่อที่จะรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้เนื่องมาจากการขยายเครือข่ายระบบขนส่งมวลชน กลุ่มบริษัท บีทีเอส ได้คาดหวังการเพิ่มขึ้นของอัตราการเติบโตทางธรรมชาติ เช่น การเพิ่มขึ้นของประชากร และการขยายตัวของชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานคร การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเดินทางจากเดิมที่เดินทางบนถนนที่มีการจราจรคับคั่งไปสู่การเดินทางโดยรถไฟฟ้าที่มีข้อได้เปรีบยเรื่องความตรงต่อเวลา ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัย

Q.06 ความสามารถในการให้บริการของรถไฟฟ้า บีทีเอส คือเท่าไร

ระบบรถไฟฟ้า บีทีเอส ถูกออกแบบมาให้รองรับจำนวนผู้โดยสารได้สูงสุดถึง 50,000 คนต่อชั่วโมงต่อเส้นทาง ซึ่งหากใช้รถไฟฟ้าที่มีตู้โดยสาร 6 ตู้ (ซึ่งเป็นจำนวนตู้โดยสารมากที่สุดที่ชานชาลาสามารถรองรับได้) และมีระยะเวลาระหว่างขบวนรถโดยประมาณ 2 นาที แต่ในปัจจุบันนี้ความสามารถในการให้บริการของรถไฟฟ้า บีทีเอส ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน (ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2553) โดยวัดจากอัตราผู้โดยสารรถไฟฟ้า บีทีเอสสูงสุด ได้ประมาณ 19,000 คน (ต่อชั่วโมงต่อเส้นทาง) สำหรับชั่วโมงเร่งด่วนทั้งในตอนเช้าและเย็นของสายสุขุมวิท ส่วนอัตราผู้โดยสารรถไฟฟ้า บีทีเอส สูงสุดของสายสีลม คือประมาณ 11,000 คนสำหรับชั่วโมงเร่งด่วนทั้งตอนเช้าและตอนเย็น กลุ่มบริษัท บีทีเอส ยังได้มีการลงทุนเพิ่มสำหรับระบบตัวรถไฟฟ้าและพัฒนาระบบอาณัติสัญญาณให้ดีขึ้น เพื่อที่จะรองรับการเติบโตของผู้โดยสารต่อไป

Q.07ในแต่ละเดือนมีจำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้า บีทีเอส จำนวนเท่าไร

สถิติผู้โดยสารรถไฟฟ้า บีทีเอส สามารถเข้าไปดูได้ที่ สถิติผู้โดยสาร

Q.08อะไรคือ ปัจจัยสำคัญในการเติบโตของธุรกิจสื่อโฆษณา

ธุรกิจสื่อโฆษณาของเราประกอบด้วยสองส่วนหลักๆ ส่วนแรกคือ การจัดสรรพื้นที่โฆษณาบนเครือข่ายรถไฟฟ้า บีทีเอส ในส่วนนี้บริษัทจะได้ประโยชน์โดยตรงจากการเพิ่มขี้นของจำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส การเพิ่มขึ้นของจำนวนรถไฟฟ้า รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานีภายใต้สัญญาดำเนินการและบำรุงรักษา ส่วนที่สองคือการจัดสรรพื้นที่โฆษณาในห้างค้าปลีกนาดใหญ่และอาคารสำนักงาน ในส่วนนี้เราจะได้ประโยชน์จากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ในประเทศไทย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ ธุรกิจโฆษณา

Q.09กลยุทธ์หลักของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คืออะไร

กลยุทธ์ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท บีทีเอส คือ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามแนวเส้นทางระบบขนส่งมวลชน กลุ่มบริษัทมีความได้เปรียบจากธุรกิจระบบขนส่งมวลชนอยู่แล้ว เช่น สามารถให้บัตรรถไฟฟ้า บีทีเอส ฟรี 10 ปีโดยไม่จำกัดจำนวนเที่ยวกับผู้ที่ซื้อคอนโดมิเนียม Abstracts สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรุณาไปที่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Q.10อะไรคือนโยบายหลักของธุรกิจบริการ

ธุรกิจบริการของเรามีหน้าที่สนุบสนุนการดำเนินงานของธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท บีทีเอส เช่น บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด เป็นผู้พัฒนาระบบบัตรโดยสารร่วมสำหรับระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะช่วยให้ผู้โดยสารสามารถผ่านเครื่องตรวจตั๋วโดยสารได้เร็วขึ้นและยังช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า นอกจากนี้บริษัท ฮิบเฮง คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นการร่วมทุนกับบริษัท ฮิบเฮง (ฮ่องกง) ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจก่อสร้าง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจบริการได้ที่ ธุรกิจบริการ

Q.11ปีงบประมาณ และวันที่รายงานผลประกอบการของกลุ่มบริษัท บีทีเอส คือเมื่อไร

กลุ่มบริษัท บีทีเอส มีปีงบประมาณเริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน จนถึงวันที่ 31 มีนาคม โดยวันที่รายงานผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่ 1 ( 1 เมษายน – 30 มิถุนายน) คือภายในเดือนสิงหาคม สำหรับไตรมาสที่ 2 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน) คือภายในเดือนพฤศจิกายน สำหรับไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม) คือภายในเดือนกุมภาพันธ์ และสำหรับไตรมาส 4 (1 มกราคม – 31 มีนาคม) คือภายในเดือนพฤษภาคม สามารถเข้าไปดูข้อมูลผลประกอบการได้ที่ งบการเงิน

Q.12นโยบายการจ่ายเงินปันผลของกลุ่มบริษัท บีทีเอส คืออะไร

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป โดยคำนึงถึงกระแสเงินสดจากการประกอบการ และการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจเห็นสมควรให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหากเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรและสามารถ ดำรงเงินลงทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดำเนินการได้อย่างเพียงพอภายหลังการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ เงินปันผล

Q.13ใครคือนายทะเบียนหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท บีทีเอส

นายทะเบียนหลักทรัพย์ของเรา คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลรายละเอียดของผู้ถือหุ้น เช่น ชื่อ ที่อยู่ และจำนวนหุ้นที่ถือ

ท่านสามารถดูข้อมูลของนายทะเบียนได้ที่ ติดต่อนายทะเบียนหุ้น

Q.14มีวิธีใดบ้างที่จะสามารถติดตามข่าวสารและประกาศจากกลุ่มบริษัท บีทีเอส

คุณสามารถ

  • สมัครสมาชิกในอีเมลล์รับข่าวสาร โดยลงทะเบียนในส่วนของ Email Alerts หลังจากนั้นเราจะทำการส่งข่าวสารทางการเงินและข่าวประชาสัมพันธ์ไปให้ท่าน
  • สามารถติดตามได้จาก RSS Feed