> นักลงทุนสัมพันธ์ > สอบถามข้อมูลนักลงทุน > ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 15 ทีเอสทีทาวเวอร์
21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: (662) 273-8623, (662) 273-8637
โทรสาร: (662) 273 8610
อีเมลล์: ir@btsgroup.co.th

อีเมล์:
ชื่อ-สกุล:
อาชีพ:
ตำแหน่งงาน:
อุตสาหกรรม:
ประเทศ:
หัวเรื่อง:
ข้อความ: