รายได้
ตามกลุ่มธุรกิจ
ไตรมาส 3
ปี 2559/60
> นักลงทุนสัมพันธ์ > เอกสารเผยแพร่ > ชี้แจงผลประกอบการ

ชี้แจงผลประกอบการ

ปี
เอกสาร  
ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2559/60 ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2559/60 ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1 ปี 2559/60 ดาวน์โหลด
เอกสาร  
ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 4 ปี 2558/59 ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2558/59 ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2558/59 ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1 ปี 2558/59 ดาวน์โหลด
เอกสาร  
ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 4 ปี 2557/58 ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2557/58 ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2557/58 ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1 ปี 2557/58 ดาวน์โหลด
เอกสาร  
ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 4 ปี 2556/57 ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2556/57 ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2556/57 ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1 ปี 2556/57 ดาวน์โหลด
เอกสาร  
ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 4 ปี 2555/56 ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2555/56 ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2555/56 ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1 ปี 2555/56 ดาวน์โหลด
เอกสาร  
ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 4 ปี 2554/55 ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2554/55 ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2554/55 ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1 ปี 2554/55 ดาวน์โหลด
เอกสาร  
ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 4 ปี 2553/54 ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2553/54 ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2553/54 ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1 ปี 2553/54 ดาวน์โหลด