> นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลหลักทรัพย์ > BTS

BTS

ราคาล่าสุด
ปรากฎเฉพาะช่วงก่อนเปิดและช่วงเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์

 
SET Symbol:
BTS
Bid Price / Volume (Shares)
9.40 / 4,638,700
Currency
THB
Sell Price / Volume (Shares)
9.45 / 2,726,700
Day's Range 9.40 - 9.50 Prior
9.50
52 Weeks' Range 7.75 - 9.60 Open
9.50
 
Last Done Volume (Shares) Change % Change
9.45
7,569,700
-0.05     -0.53%   
 
Updated: 22 May 2018 12:29

Select Chart:

Legend For Price Chart
Candlesticks
Moving Average (10 days)

Moving Average (21 days)

Daily Volume
Buy volume is greater than sell volume.
Buy volume is less than sell volume.


Loading...
Legend For Price Chart
End Of Day Closing

Daily Volume
Buy volume is greater than sell volume.
Buy volume is less than sell volume.
Legend For Price Chart
End Of Day Closing

Daily Volume
Buy volume is greater than sell volume.
Buy volume is less than sell volume.
Legend For Price Chart
End Of Day Closing

Weekly Volume
Buy volume is greater than sell volume.
Buy volume is less than sell volume.