ราคาล่าสุด
ปรากฎเฉพาะช่วงก่อนเปิดและช่วงเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์

 
SET Symbol:
BTS
Bid Price / Volume (Shares)
9.95 / 1,540,600
Currency
THB
Sell Price / Volume (Shares)
10.00 / 13,203,100
Day's Range 9.75 - 10.00 Prior
9.75
52 Weeks' Range 7.75 - 9.90 Open
9.80
 
Last Done Volume (Shares) Change % Change
10.00
74,088,300
+0.25     2.56%   
 
Updated: 24 Jan 2019 16:38

Select Chart:

Legend For Price Chart
Candlesticks
Moving Average (10 days)

Moving Average (21 days)

Daily Volume
Buy volume is greater than sell volume.
Buy volume is less than sell volume.


Loading...
Legend For Price Chart
End Of Day Closing

Daily Volume
Buy volume is greater than sell volume.
Buy volume is less than sell volume.
Legend For Price Chart
End Of Day Closing

Daily Volume
Buy volume is greater than sell volume.
Buy volume is less than sell volume.
Legend For Price Chart
End Of Day Closing

Weekly Volume
Buy volume is greater than sell volume.
Buy volume is less than sell volume.