ราคาล่าสุด
ปรากฎเฉพาะช่วงก่อนเปิดและช่วงเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์

 
SET Symbol:
BTS
Bid Price / Volume (Shares)
9.25 / 48,900
Currency
THB
Sell Price / Volume (Shares)
- / 17,300
Day's Range - Prior
9.00
52 Weeks' Range 7.75 - 9.90 Open
-
 
Last Done Volume (Shares) Change % Change
9.00
-
- -%
 
Updated: 19 Oct 2018 09:31

Select Chart:

Legend For Price Chart
Candlesticks
Moving Average (10 days)

Moving Average (21 days)

Daily Volume
Buy volume is greater than sell volume.
Buy volume is less than sell volume.


Loading...
Legend For Price Chart
End Of Day Closing

Daily Volume
Buy volume is greater than sell volume.
Buy volume is less than sell volume.
Legend For Price Chart
End Of Day Closing

Daily Volume
Buy volume is greater than sell volume.
Buy volume is less than sell volume.
Legend For Price Chart
End Of Day Closing

Weekly Volume
Buy volume is greater than sell volume.
Buy volume is less than sell volume.