รายได้
ตามกลุ่มธุรกิจ
ประจำปี 2559/60
> นักลงทุนสัมพันธ์ > เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

เอกสารนำเสนอบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป

ปี
เอกสาร    
ตัวเลขและสมมติฐานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง ดาวน์โหลด
พบปะนักลงทุนประจำปี 2559/60 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำปี 2559/60 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2559/60 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
พบปะนักลงทุนประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2559/60 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2559/60 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2559/60 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสาร    
พบปะนักลงทุนประจำปี 2558/59 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำปี 2558/59 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2558/59 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
พบปะนักลงทุนประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2558/59 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2558/59 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2558/59 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสาร    
พบปะนักลงทุนประจำปี 2557/58 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำปี 2557/58 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2557/58 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
2H 14/15 Business Updates ดาวน์โหลด
BTS Group & VGI Investor Day 2014 ดาวน์โหลด
พบปะนักลงทุนประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2557/58 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2557/58 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
Strategic Partnership for City Living ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2557/58 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสาร    
เอกสารนำเสนอประจำปี 2556/57 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2556/57 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2556/57 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2556/57 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสาร    
เอกสารนำเสนอประจำปี 2555/56 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2555/56 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2555/56 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2555/56 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสาร    
เอกสารนำเสนอประจำปี 2554/55 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2554/55 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2554/55 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2554/55 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสาร    
เอกสารนำเสนอประจำปี 2553/54 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2553/54 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2553/54 ดาวน์โหลด