รายได้
ตามกลุ่มธุรกิจ
ไตรมาส 3
ปี 2559/60
> นักลงทุนสัมพันธ์ > เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

พรีเซนเทชั่น BTS Group

ปี
เอกสาร    
เอกสารนำเสนอรายไตรมาส ไตรมาสที่  3 2559/60 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
Opportunity Day Presentation 2 2559/60 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอรายไตรมาส ไตรมาสที่  2 2559/60 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอรายไตรมาส ไตรมาสที่  1 2559/60 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสาร    
Opportunity Day Presentation 4 2558/59 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอรายไตรมาส ไตรมาสที่  4 2558/59 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอรายไตรมาส ไตรมาสที่  3 2558/59 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
Opportunity Day Presentation 2 2558/59 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอรายไตรมาส ไตรมาสที่  2 2558/59 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอรายไตรมาส ไตรมาสที่  1 2558/59 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสาร    
Opportunity Day Presentation 4 2557/58 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอรายไตรมาส ไตรมาสที่  4 2557/58 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอรายไตรมาส ไตรมาสที่  3 2557/58 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
2H 14/15 Business Updates ดาวน์โหลด
BTS Group & VGI Investor Day 2014 ดาวน์โหลด
Opportunity Day Presentation 2 2557/58 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอรายไตรมาส ไตรมาสที่  2 2557/58 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
Strategic Partnership for City Living ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอรายไตรมาส ไตรมาสที่  1 2557/58 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสาร    
เอกสารนำเสนอรายไตรมาส ไตรมาสที่  4 2556/57 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอรายไตรมาส ไตรมาสที่  3 2556/57 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอรายไตรมาส ไตรมาสที่  2 2556/57 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอรายไตรมาส ไตรมาสที่  1 2556/57 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสาร    
เอกสารนำเสนอรายไตรมาส ไตรมาสที่  4 2555/56 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอรายไตรมาส ไตรมาสที่  3 2555/56 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอรายไตรมาส ไตรมาสที่  2 2555/56 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอรายไตรมาส ไตรมาสที่  1 2555/56 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสาร    
เอกสารนำเสนอรายไตรมาส ไตรมาสที่  4 2554/55 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอรายไตรมาส ไตรมาสที่  3 2554/55 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอรายไตรมาส ไตรมาสที่  2 2554/55 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอรายไตรมาส ไตรมาสที่  1 2554/55 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสาร    
เอกสารนำเสนอรายไตรมาส ไตรมาสที่  4 2553/54 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอรายไตรมาส ไตรมาสที่  3 2553/54 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอรายไตรมาส ไตรมาสที่  2 2553/54 ดาวน์โหลด