เอกสารนำเสนอบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป

ปี
เอกสารนำเสนอ    
J.P. Morgan's Thailand Conference 20192561/62 ดาวน์โหลด
A Big Step Forward2561/62 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2561/62 ดาวน์โหลด
dbTISCO Thailand Transportation Corporate Day2561/62 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2561/62 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์

เอกสารนำเสนอ    
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 4 เเละประจำปี 2560/61 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2560/61 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2560/61 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2560/61 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์

พบปะนักลงทุน    
พบปะนักลงทุนประจำปี 2560/61 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
พบปะนักลงทุนประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2560/61 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์

เอกสารอื่นๆ    
ภาพรวมธุรกิจในอีก 5 ปีข้างหน้าของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป และธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายในบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
ตัวเลขและสมมติฐานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอ    
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 4 เเละประจำปี 2559/60 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2559/60 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2559/60 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2559/60 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์

พบปะนักลงทุน    
พบปะนักลงทุนประจำปี 2559/60 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
พบปะนักลงทุนประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2559/60 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์

เอกสารนำเสนอ    
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 4 เเละประจำปี 2558/59 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2558/59 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2558/59 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2558/59 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์

พบปะนักลงทุน    
พบปะนักลงทุนประจำปี 2558/59 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
พบปะนักลงทุนประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2558/59 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์

เอกสารนำเสนอ    
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 4 เเละประจำปี 2557/58 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2557/58 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2557/58 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2557/58 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์

พบปะนักลงทุน    
พบปะนักลงทุนประจำปี 2557/58 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
พบปะนักลงทุนประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2557/58 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์

เอกสารอื่นๆ    
2H 14/15 Business Updates ดาวน์โหลด
BTS Group & VGI Investor Day 2014 ดาวน์โหลด
Strategic Partnership for City Living ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอ    
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 4 เเละประจำปี 2556/57 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2556/57 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2556/57 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2556/57 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์

เอกสารนำเสนอ    
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 4 เเละประจำปี 2555/56 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2555/56 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2555/56 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2555/56 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์

เอกสารนำเสนอ    
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 4 เเละประจำปี 2554/55 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2554/55 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2554/55 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2554/55 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์

เอกสารนำเสนอ    
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 4 เเละประจำปี 2553/54 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2553/54 ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2553/54 ดาวน์โหลด