เราเป็นผู้นำด้านการให้บริการระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ในประเทศไทย

บีทีเอสกรุ๊ปฯ มีความมุ่งมั่นในการที่จะเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นผ่านการเติบโตของรายได้ และการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เรามีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นระยะยาวในอัตราที่สูงกว่าการลงทุนอื่นซึ่งมีความเสี่ยงคล้ายกัน

ภาพรวมทางการเงินล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ปฏิทินหลักทรัพย์

+

ดาวน์โหลด

จำนวนผู้โดยสาร +
Total YoY (%) MoM (%)
พ.ค. 61 19,292,454 -0.1% 7.9% 13,484,745 622,337 709,723
เม.ย. 61 17,874,684 -1.8% -14.3% 10,781,776 595,823 718,785
มี.ค. 61 20,861,139 -2.8% 9.0% 15,761,269 672,940 750,537
ก.พ. 61 19,137,720 +1.2% -5.20% 15,008,216 683,490 750,411
ม.ค. 61 20,182,918 +2.5% -0.80% 15,351,247 651,062 731,012
ธ.ค. 60 20,352,638 +2.4% -3.40% 14,149,057 656,537 744,687
พ.ย. 60 21,078,853 +5.3% +8.9% 16,671,542 702,628 757,797
ต.ค. 60 19,352,649 -2.7% -6.1% 13,848,828 624,279 728,886
ก.ย. 60 20,600,395 +1.6% -3.7% 15,793,641 686,680 752,078
ส.ค. 60 21,402,153 +0.8% +6.1% 16,845,044 690,392 765,684
ก.ค. 60 20,178,041 -0.1% -1.8% 14,288,969 650,905 752,051
มิ.ย. 60 20,541,021 +1.7% +6.4% 16,418,790 684,701 746,309
สัญลักษณ์ ราคาล่าสุด
BTS THB 8.60
ปริมาณ (หุ้น) 58,149,600
เปลี่ยนแปลง +0.05
% เปลี่ยนแปลง 0.58%
ปรับปรุงล่าสุด: 14 พ.ค. 2564 16:50
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
โทร: (662) 273 8623
  (662) 273 8637
อีเมลล์: ir@btsgroup.co.th