หมายเหตุ: ข้อมูลจำนวนผู้โดยสารเฉพาะในส่วนของรถไฟฟ้าสายหลัก

ยอด
ผู้โดยสารรวม
% เปลี่ยนแปลง
(YoY)
ยอด
ผู้โดยสารรวม
เฉพาะวันทำการ
ยอด
ผู้โดยสาร
เฉลี่ยรายวัน
ยอด
ผู้โดยสาร
เฉลี่ยเฉพาะวันทำการ
พ.ค. 61 19,292,454 -0.1% 7.9% 13,484,745 622,337 709,723
เม.ย. 61 17,874,684 -1.8% -14.3% 10,781,776 595,823 718,785
มี.ค. 61 20,861,139 -2.8% 9.0% 15,761,269 672,940 750,537
ก.พ. 61 19,137,720 +1.2% -5.20% 15,008,216 683,490 750,411
ม.ค. 61 20,182,918 +2.5% -0.80% 15,351,247 651,062 731,012
ธ.ค. 60 20,352,638 +2.4% -3.40% 14,149,057 656,537 744,687
พ.ย. 60 21,078,853 +5.3% +8.9% 16,671,542 702,628 757,797
ต.ค. 60 19,352,649 -2.7% -6.1% 13,848,828 624,279 728,886
ก.ย. 60 20,600,395 +1.6% -3.7% 15,793,641 686,680 752,078
ส.ค. 60 21,402,153 +0.8% +6.1% 16,845,044 690,392 765,684
ก.ค. 60 20,178,041 -0.1% -1.8% 14,288,969 650,905 752,051
มิ.ย. 60 20,541,021 +1.7% +6.4% 16,418,790 684,701 746,309
To download historical data, please click on this link:
60 KB